Άγρια σημαίνει με αγριότητα.
Του μιλούσε άγρια. Φώναζε και ωρυόταν. Είχε χάσει την υπομονή του.
Αγρίως σημαίνει ασύστολα, προκλητικά, συστηματικά, πολύ
Κι όμως κατάφερε να επιβιώσει σ’ έναν κόσμο που αλλάζει αγρίως.