Για να μην κάνετε λάθος στην ορθογραφία των ρημάτων, να θυμάστε έναν μικρό κανόνα: “εμείς, εσείς, έψιλον”. Γράφουμε με “ε” μόνο όσα ρήματα βρίσκονται στο πρώτο και δεύτερο πληθυντικό αριθμό, είτε είναι ενεργητικής ή παθητικής φωνής.
Γι’ αυτό λέμε, θεωρούμε, θεωρείτε, θεωρούμαστε, θεωρείστε.
Όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα γράφονται με αι. (θεωρούμαι, θεωρείσαι, θεωρείται, θεωρούνται)