Πότε το ρήμα “βάλλω” γράφεται με δύο “λλ” και πότε με ένα;
Το ρήμα “βάλλω”, όταν έχει την έννοια της συνέχειας, της διάρκειας γράφεται με δύο “λλ”.
Ο Ενεστώτας, ο Παρατατικός και ο Εξακολουθητικός Μέλλοντας, είναι οι χρόνοι που έχουν την έννοια της διάρκειας.
Οι υπόλοιποι χρόνοι δηλώνουν κάτι σύντομο και κάτι συντελεσμένο. (αόριστος, συντ. μέλλοντας, στιγμιαίος μέλλοντας, παρακείμενος, υπερσυντέλικος).
Τότε συναντάμε τον τύπο “βάλω”.
✅Κάθε χρόνο υποβάλλει τα χαρτιά της για μετάθεση χωρίς αποτέλεσμα. Φέτος όμως έχει ελπίδες.
✔Πέρσι υπέβαλε τα χαρτιά της την τελευταία στιγμή.
✅Θα συμβάλλεις στον έρανο των Χριστουγέννων;
✔Μ’ ένα αξιοσέβαστο ποσό συνέβαλε στον έρανο των Χριστουγέννων.
✅Αμφέβαλλε για την επιτυχία του στις εξετάσεις, αλλά διαψεύστηκε μόλις βγήκαν τα αποτελέσματα.
✔Είσαι τόσα χρόνια φίλος μου και συνεργάτης. Ποτέ δεν αμφέβαλα για την αξιοπιστία σου.
Επίσης συναντάμε το ρήμα “βάλλω” κυρίως ως δεύτερο συνθετικό μετά από μονοσύλλαβες ή δισύλλαβες προθέσεις:
αμφιβάλλω, αναβάλλω, αποβάλλω, διαβάλλω, εισβάλλω, εκβάλλω, εμβάλλω, επιβάλλω, καταβάλλω, μεταβάλλω, παραβάλλω, περιβάλλω, προβάλλω, προσβάλλω, συμβάλλω, υπερβάλλω, υποβάλλω.
Συχνά και με δύο προθέσεις: προϋποβάλλω, παρεμβάλλω, προσεπιβάλλω, αντικατα-βάλλω