💠Οι συνομιλίες τέθηκαν σε νέα βάση.
💠Βάσει νόμου ο φόρος παρακρατείται.
 
Στο πρώτο παράδειγμα η λέξη «βάση» είναι ουσιαστικό της νέας ελληνικής. Συντάσσεται συνήθως με αιτιατική.
Γι’ αυτό λέμε, «η βάση μιας καλής σχέσης ξεκινάει από την ειλικρίνεια».
Υπάρχει όμως κι ένα ουσιαστικό – κληροδότημα από τα αρχαία, και συγκεκριμένα στη δοτική πτώση.
Είναι άλλωστε και ο λόγος που γράφεται με «ει» η λέξη «βάσει» (όσο κι αν επιμένει ο auto correct ότι είναι λάθος, εσείς συνεχίστε!) Συντάσσεται με γενική.
Λέμε λοιπόν, βάσει των υπολογισμών μου, βάσει κριτηρίων, βάσει του οποίου…
🤔Δεν έχουμε παρά να συλλογιστούμε: ακολουθεί γενική; Θα γράψουμε «βάσει».
Στην αντίθετη περίπτωση, θα παραμείνει η λέξη «βάση».