Συναντάμε και τις δύο λέξεις, αλλά δεν ξέρουμε ποια γράφεται σωστά. Σύμφωνα λοιπόν με τον Μπαμπινιώτη η λέξη βρόμα, προέρχεται από το ρήμα ¨βρέμω¨.
Βρέμω , βρόμος, βρομῶ. Οι τρεις αυτές λέξεις δήλωναν κρότο, θόρυβο. Κάποιοι κρότοι ακολουθούνται από δυσοσμία γι’ αυτό και η λέξη βρόμα σημαίνει δυσοσμία και ακαθαρσία. Πώς λοιπόν φτάσαμε στη βρώμα; Ίσως επειδή οι λέξεις είναι ομόηχες.
Η λέξη βρώμα προήλθε από το ρήμα ¨βιβρώσκω¨ που σημαίνει, τρώω, καταβροχθίζω, καταπίνω. Επομένως, βρώμα, είναι η τροφή και βρόμα αυτό που δεν είναι καθαρό.