Είναι έκφραση που κρύβει μέσα της μια μικρή λεπτομέρεια.
Η πρόθεση “υπέρ” συντάσσεται άλλοτε με αιτιατική και άλλοτε με γενική.       
Όταν συντάσσεται με αιτιατική δηλώνει υπέρβαση ή υπερβολή.
Έχει την έννοια, περισσότερο από, πέρα από. (Υπέρ το δέον περίεργος). 
Την ίδια έννοια έχει όμως και μια άλλη έκφραση: πέρα(ν) του δέοντος, που σημαίνει, πέραν του αναγκαίου, του ορθού, του πρέποντος. (Πέραν του δέοντος σκληρή με τους γονείς της)
Τέλος, όταν η πρόθεση “υπέρ”συντάσσεται με γενική δηλώνει υπεράσπιση. (Μίλησε υπέρ του κατηγορουμένου)
Θα πούμε επομένως, πέραν του δέοντος ή υπέρ το δέον. Η έκφραση υπέρ του δέοντος είναι λάθος.