Ένα διαφημιστικό κείμενο πρέπει να είναι ✍καλογραμμένο, χωρίς ορθογραφικά λάθη και να έχει σωστή σύνταξη.

Μ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό, ο αναγνώστης καταλαβαίνει αμέσως το μήνυμα της διαφήμισης και δεν κουράζεται😉.

Γι’ αυτό και ο κειμενογράφος θα πρέπει να γνωρίζει και να χειρίζεται άψογα τη γλώσσα στην οποία γράφει.

Ακολούθησέ με στο Instagram & στο Facebook

Ίσως σ’ ενδιαφέρει και αυτό: Σιωπηλός ή σιωπηρός