Το μεγαλύτερο λάθος των επιχειρήσεων, μικρών ή μεγάλων, είναι να πιστεύουν ότι αρκεί μόνο η αποστολή newsletter. Η όλη διαδικασία όμως,  θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη στρατηγική της εταιρείας.

Για να βεβαιωθείτε ότι οι αναγνώστες σας θεωρούν το newsletter σας το ίδιο σημαντικό με εσάς, απαντήστε στις παρακάτω 3 ερωτήσεις:

  1. Ποιος είναι ο κύριος στόχος του newsletter;

Αν δεν ορίσετε εξαρχής τον κύριο στόχο του newsletter, θα πάψει και η αλληλεπίδραση με τους αναγνώστες. Αναρωτηθείτε λοιπόν: αποτελεί το newsletter για εσάς ένα εργαλείο για την ενίσχυση σχέσεων μεταξύ εσάς και του κοινού σας, αλλά και της αξίας που διέπει την επιχείρησή σας; Έχουν συνδέσει οι αναγνώστες σας τις υπηρεσίες που προσφέρετε με το όνομα της εταιρείας σας;

  • Ποια οφέλη αποκομίζουν οι αποδέκτες του newsletter σας;

Γιατί, αλήθεια το διαβάζουν; Οι πληροφορίες οι οποίες μοιράζεστε έχουν αξία γι’ αυτούς; Είναι εκπαιδευτικό; Αποτελεί πηγή έμπνευσης γι’ αυτούς; Είναι εύκολο  στην ανάγνωση; Στο τέλος του newsletter υπάρχει το απαραίτητο CTA (Call to Action) για να τους οδηγήσει να κάνουν κάτι; Γιατί τελικά ανοίγουν το newsletter;

  • Πώς ξέρετε αν το newsletter σας είναι αποτελεσματικό και ελκυστικό;

Μια ένδειξη είναι το άνοιγμα ή η διαγραφή του newsletter. Αλλά και πάλι δεν αποτελεί βάσιμη πληροφορία για την αποτελεσματικότητά του. Μπορείτε ωστόσο, να μετρήσετε τους αφοσιωμένους συνδρομητές οι οποίοι ανοίγουν κάθε newsletter που λαμβάνουν από εσάς ή να δείτε αν αυξήθηκε η λίστα των συνδρομητών σας.

Όπως και να έχει τις καλύτερες απαντήσεις στις ανησυχίες σας, μπορούν να τις δώσουν οι ίδιοι οι αναγνώστες.

Πώς; Απλώς ρωτώντας τους!

Ζητήστε τη γνώμη τους και προσαρμόστε αναλόγως τη στρατηγική σας.

Αν σου άρεσε το άρθρο, δες και αυτό: Πώς να συνδέσω τις προτάσεις μου στο κείμενο;

Αν σου αρέσουν τα podcasts για την ελληνική γλώσσα και το περιεχόμενο, άκουσε εδώ: #Giatioxi, #BusinessUnderCover