Μια παροιμία λέει: Η πείρα είναι μια χτένα που την αποκτάς όταν είσαι πια φαλακρός.
Ποια είναι η διαφορά των δύο αυτών λέξεων;
Εμπειρία είναι το προσωπικό βίωμα του καθενός.
Είχε μεγάλη εργασιακή εμπειρία γι’ αυτό και προσλήφθηκε.
Αντίθετα η πείρα είναι η γνώση που αποκτάμε όταν έχουμε πολλές εμπειρίες.
Ο δάσκαλος δίδασκε εδώ και 20 χρόνια. Ο τρόπος που μιλούσε στα παιδιά έδειχνε ότι είχε πείρα.
Έχετε παρατηρήσει ότι η λέξη «εμπειρία» έχει πληθυντικό αριθμό ενώ η λέξη «πείρα» δεν έχει; 😲