Εν πάση περιπτώσει είναι το σωστό.

Πρόκειται για  δύο λέξεις που βρίσκονται στην ίδια πτώση.

Η λέξη “πάση” είναι επίθετο θηλυκού γένους και βρίσκεται σε δοτική. (πάσα, πάσης, πάση, πάσαν, πάσα).

Έχουμε ακούσει κι άλλες παρόμοιες φράσεις: εν ανάγκη, εν στολή, εν αμύνη, επί τιμή.

Η λέξη “περιπτώσει” είναι ουσιαστικό τρίτης κλίσης το οποίο βρίσκεται κι αυτό σε δοτική πτώση.

Επίσης έχουμε συναντήσει φράσεις όπως, εν τάξει, εν περιλήψει, εν γνώσει, εν χρήσει, επί πιστώσει. Διατήρησαν λοιπόν, τη γραφή τους και μας θυμίζουν την λόγια καταγωγή τους.