Υπάρχουν κάποια επίθετα που κλίνονται κάπως διαφορετικά από τα υπόλοιπα και μας δυσκολεύουν.
 
Συχνά λέμε: το ωράριο του καταστήματος είναι συνεχές (και όχι συνεχής).
 
Θα συζητηθεί το θέμα σε διεθνές επίπεδο (κι όχι διεθνή).
 
Η συνεχής κόπωση του προκάλεσε ζάλη.
 
 
Στον πληθυντικό αριθμό τα επίθετα αυτά γράφονται με -ει, όταν είναι αρσενικά και θηλυκά. Τα ουδέτερα επίθετα στον πληθυντικό αριθμό γράφονται με –η.
 
Τα συνεχή προβλήματα στην υδροδότηση προκάλεσαν την έντονη διαμαρτυρία των πολιτών.