Η επιρρηματική αυτή λέξη παραμένει άκλιτη σε όποια πτώση, αριθμό και γένος κι αν χρησιμοποιείται.

Παρασυρόμαστε όμως συχνά, από επίθετα που έχουν κατάληξη -ης, όπως, ασφαλής, αφανής, αξιοπρεπής, υγιής, ειλικρινής και κλίνουμε και τη λέξη «επί κεφαλής».

Τη βλέπουμε συχνά γραμμένη και ως μία λέξη, «επικεφαλής». Δεν είναι λάθος.

Η έκφραση όμως, «συνέλαβαν τον επικεφαλή» δυστυχώς είναι λάθος.

Ο επί κεφαλής της ομάδας ορειβασίας είχε ηγετικές ικανότητες και οδήγησε τους ορειβάτες στην κορυφή χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις.