Ο επί κεφαλής της ομάδας ορειβασίας είχε ηγετικές ικανότητες και οδήγησε τους ορειβάτες στην κορυφή χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις.

😉Ας μιλήσουμε για τη λέξη «επί κεφαλής».
Τη βλέπουμε συχνά γραμμένη και ως μία λέξη, «επικεφαλής». Δεν είναι λάθος.
Η έκφραση όμως, «συνέλαβαν τον επικεφαλή» δυστυχώς είναι λάθος.
Η επιρρηματική αυτή λέξη είναι άκλιτη. Σε όποια πτώση, αριθμό και γένος κι αν την χρησιμοποιήσουμε δεν κλίνεται. Παρασυρόμαστε όμως συχνά, από επίθετα που έχουν κατάληξη -ης, όπως, ασφαλής, αφανής, αξιοπρεπής, υγιής, ειλικρινής και κλίνουμε και τη λέξη «επί κεφαλής».
🧐Είναι λοιπόν, καλύτερα να την γράφουμε με δύο λέξεις, «επί κεφαλής» ώστε να αποφεύγουμε την παρανόηση.