Επί το έργον: Είναι μια λόγια φράση που σημαίνει, «εν ώρα εργασίας, κατά τη διάρκεια κάποιας δραστηριότητας».

Συντάσσεται με αιτιατική.

Συχνά, αλλά λανθασμένα, την βλέπουμε «επί τω έργω». Ίσως επειδή η πρόθεση «επί» κάποιες φορές συντάσσεται και με δοτική. Ίσως ακόμη επειδή είναι μια λόγια φράση και η δοτική νομίζουμε ότι της ταιριάζει καλύτερα.

Το σωστό όμως, είναι «επί το έργον»

Κλείστηκε στο δωμάτιο, άναψε το φως, άνοιξε τη σχολική τσάντα, έβγαλε τα βιβλία κι άρχισε να διαβάζει. Μαθητής επί το έργον, σκέφτηκε η μητέρα. Ώσπου να διορθωθεί το κινητό, δεν έχει άλλη επιλογή…