Το επίρρημα μέσα γράφεται «μες» όταν ακολουθεί λέξη που αρχίζει από σύμφωνο.

Γι’ αυτό λέμε:

Σήμερα λέμε να καθίσουμε μες στο σπίτι.

Όταν όμως ακολουθεί λέξη που αρχίζει από φωνήεν γράφεται «μεσ’» .

-Από πού έρχεται αυτή η ωραία μυρωδιά;

-Μέσ’ από το σπίτι.

Το γραμματικό αυτό φαινόμενο λέγεται αποκοπή.

Το επίρρημα μέσα γράφεται «μες» όταν ακολουθεί λέξη που αρχίζει από σύμφωνο.

Γι’ αυτό λέμε:

Σήμερα λέμε να καθίσουμε μες στο σπίτι.

Όταν όμως ακολουθεί λέξη που αρχίζει από φωνήεν γράφεται «μεσ’» .

-Από πού έρχεται αυτή η ωραία μυρωδιά;

-Μέσ’ από το σπίτι.

Το γραμματικό αυτό φαινόμενο λέγεται αποκοπή.

Το επίρρημα μέσα γράφεται «μες» όταν ακολουθεί λέξη που αρχίζει από σύμφωνο.

Γι’ αυτό λέμε:

Σήμερα λέμε να καθίσουμε μες στο σπίτι.

Όταν όμως ακολουθεί λέξη που αρχίζει από φωνήεν γράφεται «μεσ’» .

-Από πού έρχεται αυτή η ωραία μυρωδιά;

-Μέσ’ από το σπίτι.

Το γραμματικό αυτό φαινόμενο λέγεται αποκοπή.

Ίσως σ’ ενδιαφέρει και αυτό: Διώροφος κι όχι Διόροφος

Ακολούθησέ με στο Instagram & στο Facebook

Αν θέλεις να μάθεις για το Copywriting, άκουσε εδώ: Πώς να γράφουμε ελκυστικό περιεχόμενο

Άκουσε ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε όταν μιλάμε: Λάθη που κάνουμε στα ελληνικά (#giatioxi)