Τα σύνθετα ρήματα κανονικά παίρνουν αύξηση στον παρατατικό και στον αόριστο της οριστικής. Αλλάζουν δηλ. το φωνήεν τους.
Καταγράφω, κατέγραφα, κατέγραψα
Όμως, η προστακτική των συνθέτων ρημάτων δεν παίρνει αύξηση.
Γι’ αυτό και λέμε:
ανάλαβε και όχι ανέλαβε
επίλεξε και όχι επέλεξε
επίβαλε– όχι επέβαλε
υπόγραψε – όχι: υπέγραψε
παράγγειλε – όχι: παρήγγειλε
αντίγραψε – όχι: αντέγραψε