Παρά θιν’ αλός

3 λέξεις που χωρούν όλο το καλοκαίρι.

ἡ θίν,  τῆς θινὸς είναι η σωρός άμμου και η άμμος του βυθού της θάλασσας

ἡ ἅλς, τῆς ἁλὸς είναι η θάλασσα

Η έκφραση λοιπόν, “Παρά θιν’ αλός” σημαίνει κοντά στην αμμουδιά της θάλασσας, παραλιακά, στην παραλία.