Τρεις μικρές λέξεις, τρεις ερωτηματικές αντωνυμίες που αν και ρωτάνε ΔΕΝ τονίζονται!
Ποιος πήρε το τυρί μου;
Ποια ταινία βραβεύτηκε φέτος;
Ποιο είδος μουσικής προτιμούν οι έφηβοι;
Οι λέξεις αυτές θεωρούνται μονοσύλλαβες γι’ αυτό και δεν τονίζονται.