Ακόμη, – όχι ακόμα
Μέσα – όχι μες
Εμπρός – όχι μπρος
Έξαφνα ή ξαφνικά – όχι άξαφνα ή ξάφνου
Πιθανόν (επίρρημα) – όχι πιθανό
Μόνο ή μόνον – όχι μονάχα
Εβδομάδα – όχι βδομάδα
Ξυράφι – όχι ξουράφι
Βαλανιδιά – όχι βελανιδιά
Βελόνη – όχι βελόνα
Μάγειρας ή μάγειρος – όχι μάγερας
Δεσποινίς -όχι δεσποινίδα
Ανεμώνη – όχι ανεμώνα
Κορυφή – όχι κορφή
Βοή – όχι βουή
Υψηλός και ψηλός – όχι αψηλός
Καρδιακός και εγκάρδιος – όχι γκαρδιακός
Γεμάτος – όχι γιομάτος
Ακέραιος – όχι ακέριος
Εξομολογώ – όχι ξομολογώ
Αποστέλλω – όχι ξαποστέλνω
Απαθανατίζω – όχι αποθανατίζω
Διασαφώ και διασάφηση – όχι διασαφηνίζω και διασαφήνιση