• Πού ήσουν τόση ώρα;
  • Άσε. Πού να στα λέω. Αυτό που έπαθα δεν περιγράφεται.
  • Πώς γνωριστήκατε;
  • Μεγάλη ιστορία. Πάντως να ξέρεις πως δεν ήταν μια τυχαία γνωριμία.
Όταν συναντάμε, λοιπόν, αυτές τις λέξεις για να μην κάνουμε λάθος, ας αναρωτηθούμε:
Η πρόταση στην οποία βρίσκονται είναι ερώτηση;(ευθεία ερώτηση) Μπορεί να γίνει ερώτηση; (πλάγια ερώτηση)
Αν ΝΑΙ, τότε το ΠΟΥ και το ΠΩΣ τονίζονται.
Διαφορετικά, το ΠΟΥ είναι επίρρημα και το ΠΩΣ ειδικός σύνδεσμος και δεν τονίζονται.
· Η μουσική που ακούω με χαλαρώνει.
· Λένε πως η υπομονή είναι πικρή, αλλά ο καρπός της γλυκός.
Υπάρχουν επίσης και κάποιες χαρακτηριστικές φράσεις που διατηρούν τον τόνο στο «ΠΟΥ»
Πού να σου τα λέω
Από πού κι ως πού
Πού και πού
Αραιά και πού