Ποια ουδέτερα γράφονται με δύο μμ;
Όσα ουδέτερα προέρχονται από ρήματα που τελειώνουν σε π,β,φ, πτ, γράφονται με δύο μμ
Γι ‘αυτό και συναντάμε λέξεις όπως: γράμμα, (γράφω), στέμμα (στέφω), διάλειμμα (διαλείπω), άναμμα (ανάβω), επικάλυμμα (επικαλύπτω), κόμμα (κόβω) σκοντάφτω (σκόνταμμα) ανάθρεμμα (αναθρέφω), επικαλύπτω (επικάλυμμα), πασαλείβω (πασάλειμμα), βάφω (βάμμα), βλέμμα (βλέπω), ράμμα (ράβω), σκάμμα (σκάβω), δίλημμα (δι +λήμμα από το λαμβάνω) και πολλά παράγωγα αυτών των λέξεων: σχεδιάγραμμα, ιδεόγραμμα, ιστόγραμμα, μονόγραμμα, ολόγραμμα, οργανόγραμμα, περίγραμμα, πρόγραμμα, διάγραμμα.