Όταν θέλουμε απλώς ν’ αναφερθούμε σε κάτι, χρησιμοποιούμε το ρήμα «αφορώ» χωρίς να ακολουθείται από κάποια πρόθεση.
Όταν όμως, το ρήμα «αφορώ» έχει την έννοια, αποβλέπω, αποσκοπώ, στρέφω το βλέμμα μου, το ενδιαφέρον μου συντάσσεται με την πρόθεση «σε».

Και οι δύο τρόποι έκφρασης είναι σωστοί. Πρόκειται για το ρήμα «αφορώ» σε γ’ πρόσωπο. Είναι ένα ακόμα αρχαίο κατάλοιπο, καθώς αυτή ήταν η αρχική σημασία του ρήματος. Η διαφορά είναι λεπτή και εξαρτάται από την έννοια που θέλουμε να δώσουμε στο ρήμα.

Χθες δόθηκαν τα βραβεία για την καλύτερη διαφήμιση. Όσον αφορά τη δική μας διαφημιστική καμπάνια, ακούστηκαν τα καλύτερα. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που πήρε το πρώτο βραβείο!
Αποφάσισαν λοιπόν, να στραφούν στον τουρισμό. Οι επενδύσεις τους αφορούν στην αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων.