Μέρος του περιεχομένου ενός διαφημιστικού μηνύματος αποτελούν τα infographics. Είναι η γραφική απεικόνιση δεδομένων ή πληροφοριών. Με τα infographics οι σύνθετες και πολλές πληροφορίες γίνονται απλούστερες και ο αναγνώστης μπορεί να τις απομνημονεύσει καλύτερα. Αποδεδειγμένα, 🖼μια εικόνα προκαλεί το ενδιαφέρον και την προσοχή του αναγνώστη περισσότερο από ένα κείμενο. Οι περισσότεροι, άλλωστε, είμαστε 👓οπτικοί τύποι, δε συμφωνείτε;