Άχθος αρούρης

Άχθος αρούρης

Άχθος αρούρης: ακούγεται περίεργα, μα σίγουρα είναι ελληνικά. Άχθος, σημαίνει βάρος, φορτίο, λύπη, ανησυχία, στεναχώρια. Εξού και αχθοφόρος. Αυτός που φέρει, που κουβαλάει βάρος. (Η) άρουρα, είναι η καλλιεργήσιμη γη, το χωράφι, το χώμα, το έδαφος. Ο αρουραίος είναι...