αι ή ε στο τέλος των ρημάτων;

αι ή ε στο τέλος των ρημάτων;

Για να μην κάνετε λάθος στην ορθογραφία των ρημάτων, να θυμάστε έναν μικρό κανόνα: “εμείς, εσείς, έψιλον”. Γράφουμε με “ε” μόνο όσα ρήματα βρίσκονται στο πρώτο και δεύτερο πληθυντικό αριθμό, είτε είναι ενεργητικής ή παθητικής φωνής. Γι’...