Χρώμα, μάθημα, αλλά γράμμα, βάμμα

Χρώμα, μάθημα, αλλά γράμμα, βάμμα

Ποια ουδέτερα γράφονται με δύο μμ; Όσα ουδέτερα προέρχονται από ρήματα που τελειώνουν σε π,β,φ, πτ, γράφονται με δύο μμ Γι ‘αυτό και συναντάμε λέξεις όπως: γράμμα, (γράφω), στέμμα (στέφω), διάλειμμα (διαλείπω), άναμμα (ανάβω), επικάλυμμα (επικαλύπτω), κόμμα (κόβω)...