Αμφι-βάλλω & αμφ-έβαλα;

Αμφι-βάλλω & αμφ-έβαλα;

Πότε το ρήμα “βάλλω” γράφεται με δύο “λλ” και πότε με ένα; Το ρήμα “βάλλω”, όταν έχει την έννοια της συνέχειας, της διάρκειας γράφεται με δύο “λλ”. Ο Ενεστώτας, ο Παρατατικός και ο Εξακολουθητικός Μέλλοντας, είναι οι...