Αντιπρόσωπος – Εκπρόσωπος

Αντιπρόσωπος – Εκπρόσωπος

Ο αντιπρόσωπος λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος έχει την εξουσιοδότηση και ενεργεί για λογαριασμό άλλου.Ενώ ο εκπρόσωπος είναι αυτός ο οποίος αντιπροσωπεύει έναν σύλλογο, ένα καλλιτεχνικό ρεύμα, ένα κόμμα κτλ. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρίας εγκαινίασε χθες το νέο...