Αρσενικά-επίθετα-σε-ειος-ή-ιος (αχίλλειος, μετσόβιος)

Αρσενικά-επίθετα-σε-ειος-ή-ιος (αχίλλειος, μετσόβιος)

Αχίλλειος (πτέρνα) Μετσόβιο (Πολυτεχνείο) Επίθετα τα οποία τελειώνουν σε “ιος”, όμως γράφονται διαφορετικά. Γιατί;  Τα επίθετα που προέρχονται από κύρια ονόματα πραγματικών προσώπων (όχι φανταστικών) γράφονται με -ει. Αριστοτέλης – Αριστοτέλειο, ...