Διάλειμμα (διαλείπω +μα) / διάλυμα (διαλύω)

Διάλειμμα (διαλείπω +μα) / διάλυμα (διαλύω)

Κάνε ένα διάλειμμα από το διάβασμά σου, πολύ κουράστηκες! Τα μοριακά και τα ιοντικά είναι είδη διαλυμάτων. Είναι ομόηχες λέξεις, έχουν δηλαδή ίδια προφορά, αλλά διαφορετική σημασία. Προσοχή λοιπόν στην ορθογραφία...