Διαφημιστικό κείμενο

Διαφημιστικό κείμενο

Ένα διαφημιστικό κείμενο πρέπει να είναι ✍καλογραμμένο, χωρίς ορθογραφικά λάθη και να έχει σωστή σύνταξη. Μ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό, ο αναγνώστης καταλαβαίνει αμέσως το μήνυμα της διαφήμισης και δεν κουράζεται😉. Γι’ αυτό και ο κειμενογράφος θα πρέπει να...