Είμαστε και ήμαστε (και ήμασταν)

Είμαστε και ήμαστε (και ήμασταν)

Το βοηθητικό ρήμα “είμαι” στον παρατατικό γράφεται με “η”. Θα πούμε δηλαδή: ήμουν, ήσουν, ήταν, ήμαστε ( και ήμασταν), ήσαστε (και ήσασταν), ήταν. Ήμασταν και οι δυο τυχεροί. Φτάσαμε στο σπίτι κι αμέσως άρχισε να βρέχει. Βρισκόμαστε σπίτι τώρα...