Εν πάση περιπτώσει ή εν πάσει περιπτώσει;

Εν πάση περιπτώσει ή εν πάσει περιπτώσει;

Εν πάση περιπτώσει είναι το σωστό. Πρόκειται για  δύο λέξεις που βρίσκονται στην ίδια πτώση. Η λέξη “πάση” είναι επίθετο θηλυκού γένους και βρίσκεται σε δοτική. (πάσα, πάσης, πάση, πάσαν, πάσα). Έχουμε ακούσει κι άλλες παρόμοιες φράσεις: εν ανάγκη, εν...