Επέμβαση ή παρέμβαση;

Επέμβαση ή παρέμβαση;

Η επέμβαση είναι μία εσκεμμένη ενέργεια που έχει στόχο τη μεταβολή μιας κατάστασης. Είναι συνήθως δυναμική και επιθετική. Επέμβαση είναι και η διόρθωση. Ενώ η παρέμβαση ορίζεται ως η απλή ανάμειξη, η μεσολάβηση σε μία διαδικασία. 🔷Στην Ισπανία πραγματοποιήθηκε η πρώτη...