Επίθετα που τελειώνουν σε –ης, -ης, -ες

Επίθετα που τελειώνουν σε –ης, -ης, -ες

Υπάρχουν κάποια επίθετα που κλίνονται κάπως διαφορετικά από τα υπόλοιπα και μας δυσκολεύουν.   Συχνά λέμε: το ωράριο του καταστήματος είναι συνεχές (και όχι συνεχής).   Θα συζητηθεί το θέμα σε διεθνές επίπεδο (κι όχι διεθνή).   Η συνεχής κόπωση του προκάλεσε ζάλη.    ...