Επί κεφαλής

Επί κεφαλής

Η επιρρηματική αυτή λέξη παραμένει άκλιτη σε όποια πτώση, αριθμό και γένος κι αν χρησιμοποιείται. Παρασυρόμαστε όμως συχνά, από επίθετα που έχουν κατάληξη -ης, όπως, ασφαλής, αφανής, αξιοπρεπής, υγιής, ειλικρινής και κλίνουμε και τη λέξη «επί κεφαλής». Τη βλέπουμε...