Επί το έργον ή επί τω έργω;

Επί το έργον ή επί τω έργω;

Επί το έργον: Είναι μια λόγια φράση που σημαίνει, «εν ώρα εργασίας, κατά τη διάρκεια κάποιας δραστηριότητας». Συντάσσεται με αιτιατική. Συχνά, αλλά λανθασμένα, την βλέπουμε «επί τω έργω». Ίσως επειδή η πρόθεση «επί» κάποιες φορές συντάσσεται και με δοτική. Ίσως ακόμη...