Κατ’αρχήν ή κατ’αρχάς

Κατ’αρχήν ή κατ’αρχάς

Κατ’ αρχήν σημαίνει: κατά κανόνα, κατά νόμο, βασικά, στα βασικά σημεία, κατά κύριο λόγο, σε γενικές γραμμές. Δηλώνει τον τρόπο.  Ο διευθυντής μας κάλεσε στο γραφείο του. «Κατ’ αρχήν συμφωνώ με τις προτάσεις σας, αλλά θα ήθελα να δω και κάτι ακόμα», μας είπε. Κατ’...