Καταχώρηση ή καταχώριση;

Καταχώρηση ή καταχώριση;

Με αφορμή την ερώτηση μια φίλης και των συναδέλφων της που καθημερινά καταχωρίζουν –  ποιος ξέρει πόσα λογιστικά βιβλία, στοιχεία ή καταστάσεις – ας ασχοληθούμε με τις λέξεις, καταχώρηση ή καταχώριση. ✅Η λέξη καταχώριση προέρχεται από το ρήμα...