Λοιμός ή λιμός

Λοιμός ή λιμός

Λοιμός είναι η θανατηφόρα επιδημία.  Λιμός είναι η μεγάλη πείνα από την έλλειψη τροφίμων.  Το δεύτερο μισό του 430 π.Χ. κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, εμφανίστηκε στην Αθήνα λοιμός.  Κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 1941, στην Κατοχή, οι...