Μες ή μεσ’;

Μες ή μεσ’;

Το επίρρημα μέσα γράφεται «μες» όταν ακολουθεί λέξη που αρχίζει από σύμφωνο. Γι’ αυτό λέμε: Σήμερα λέμε να καθίσουμε μες στο σπίτι. Όταν όμως ακολουθεί λέξη που αρχίζει από φωνήεν γράφεται «μεσ’» . -Από πού έρχεται αυτή η ωραία μυρωδιά; -Μέσ’ από το σπίτι. Το...