Παράδωσε, παράγγειλε, όχι παρέδωσε, παρήγγειλε

Παράδωσε, παράγγειλε, όχι παρέδωσε, παρήγγειλε

Τα σύνθετα ρήματα κανονικά παίρνουν αύξηση στον παρατατικό και στον αόριστο της οριστικής. Αλλάζουν δηλ. το φωνήεν τους. Καταγράφω, κατέγραφα, κατέγραψα Όμως, η προστακτική των συνθέτων ρημάτων δεν παίρνει αύξηση. Γι’ αυτό και λέμε: ανάλαβε και όχι ανέλαβε επίλεξε και...