Πολύ ή πολλή

Πολύ ή πολλή

Ο πολύς, η πολλή, το πολύ (επίθετο) Πολύ (επίρρημα) Ο πολύς κόσμος ήρθε νωρίς. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, Φοβάμαι το πολύ σκοτάδι. Νιώθω πολύ κουρασμένη απόψε.(επίρρημα) Για να μην κάνουμε λάθος ας θυμόμαστε: Όταν είναι θηλυκό το λάμδα γράφεται διπλό. Μπροστά...