Σλόγκαν, τι είναι;

Σλόγκαν, τι είναι;

Η λέξη σλόγκαν προέρχεται από τη Σκωτία (slugah – ghairm), ενώ η ρίζα της είναι ουαλική (slogorm) και παραπέμπει σε πολεμική κραυγή. 📜Στη διαφήμιση το σλόγκαν αποτελεί το μήνυμα της εταιρείας προς το κοινό της και την υπογραφή που συνοδεύει το λογότυπο. Είναι σύντομο,...