Συνίσταται ή συνιστάται;

Συνίσταται ή συνιστάται;

Το ρήμα συνίσταται προέρχεται από το συνίσταμαι που σημαίνει, σχηματίζω, συνθέτω, συγκροτώ, συναποτελώ. Συντάσσεται συνήθως με τις προθέσεις «από» ή «σε» και αποκτά διαφορετική σημασία. Την έννοια του «αποτελείται», «συντίθεται», «απαρτίζεται», αποκτά με την πρόθεση...