Φυσικοθεραπεία ή φυσιοθεραπεία;

Φυσικοθεραπεία ή φυσιοθεραπεία;

Φυσικοθεραπεία είναι το σωστό. Είναι η θεραπεία που γίνεται με φυσικά μέσα, όπως λέει η ίδια η λέξη αλλά και η ερμηνεία της στο λεξικό. Φυσικά μέσα εννοούμε το νερό, το φως, την κίνηση, το ηλεκτρικό ρεύμα. Αν πούμε φυσιοθεραπεία, φύση+θεραπεία, θα εννοούμε τη θεραπεία...