Χειρουργός ή χειρούργος;

Χειρουργός ή χειρούργος;

Χειρουργός είναι το σωστό. Χειρουργεί ο άνθρωπος, δεν κάνει κάτι κακό. Ο κακούργος, ο πανούργος, ο ραδιούργος, αντίθετα, μας θυμίζουν κάποιον που δεν είναι και τόσο καλός. Ο ξυλουργός, όμως, ο αμπελουργός, ο υδραυλικός και γενικά τα επαγγέλματα τονίζονται στο τέλος...