Όσον αφορά το ή όσον αφορά στο;

Όσον αφορά το ή όσον αφορά στο;

Όταν θέλουμε απλώς ν’ αναφερθούμε σε κάτι, χρησιμοποιούμε το ρήμα «αφορώ» χωρίς να ακολουθείται από κάποια πρόθεση.Όταν όμως, το ρήμα «αφορώ» έχει την έννοια, αποβλέπω, αποσκοπώ, στρέφω το βλέμμα μου, το ενδιαφέρον μου συντάσσεται με την πρόθεση «σε». Και οι δύο...